In deze tijd van klimaatverandering is het belangrijk om na te denken over onze footprint op aarde. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zo min mogelijk impact hebben op het milieu? Eén van de manieren waarop je dat kan doen, is door een energie neutrale woning te bouwen of te kopen. In dit artikel lees je alles over wat een energie neutrale woning is, en waarom je erover zou moeten nadenken om er één te bouwen of te kopen!

Inleiding

De wereldbevolking groeit en daarmee ook de vraag naar energie. Tegelijkertijd neemt het aandeel hernieuwbare energiebronnen toe, wat betekent dat er steeds meer duurzame energie beschikbaar is. Een logische stap is dan om onze woningen energiezuiniger te maken, zodat we minder afhankelijk zijn van schaarse fossiele brandstoffen. Daarnaast is het goed voor ons klimaat als we minder CO2 uitstoten. Een manier om dit te bereiken is door een energieneutrale woning te bouwen of verbouwen.

Wat is een energie neutrale woning?

Een energie neutrale woning is een woning die geen netto uitstoot van broeikasgassen heeft. Dit betekent dat de totale hoeveelheid energie die de woning gebruikt, wordt opgewekt door hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, windenergie of waterkracht. Het doel van een energie neutrale woning is om de CO2-uitstoot te reduceren en zo bij te dragen aan het verminderen van de klimaatverandering.

Hoe kun je een energie neutrale woning realiseren?

Als je aan het verbouwen of nieuwbouwen bent, kun je er bewust voor kiezen om een energie neutrale woning te realiseren. Hierbij maak je gebruik van verschillende technieken om zo min mogelijk energie te consumeren en/of op te wekken. Denk hierbij aan:

– Het toepassen van isolatie in de woning;
– Het plaatsen van zonnepanelen;
– Het gebruiken van (LED-)verlichting;
– Het aansluiten van apparaten op het gasnet.

Met deze maatregelen ben je verzekerd van een lagere energieneeds en daarmee ook lagere kosten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *